תאגידים וניירות ערך

 

 • ליווי וייעוץ לחברות מכל הסוגים, כולל חברות ציבוריות, בכל ההיבטים התאגידיים ושל שוק ההון (באנגלית או בעברית, לפי הצורך), לרבות:
  • הקמת חברות ושותפויות.
  • מזכירות חברה.
  • ייעוץ בקשר לביצוע הדיווחים הנדרשים לבורסה, רשות ניירות ערך ורשם החברות.
  • ליווי וייעוץ לדירקטוריון ולוועדות הדירקטוריון בכל הקשור לממשל תאגידי, כולל תכניות אכיפה פנימיות, שאלון ממשל תאגידי ודו"ח ברנע.
  • ייעוץ בקשר לסביבה הרגולטורית בה פועל התאגיד.
  • הסכמי מכר ורכישת מניות ונכסים.
  • הסכמי מיזוג חברות.
  • סיוע בהכנת תשקיפים.
  • סיוע  בהנפקות הון וחוב (הן בישראל והן בחו"ל).
  • הסכמי מימון.
  • חוות דעת משפטיות.
  • פירוק חברות.
 • שירותי נאמנות (נאמנויות ישראליות / זרות).
 • מיזוגים ורכישות:

  חלק בלתי מבוטל מפעילות המשרד בתחום התאגידי הינו עיסוק במיזוגים ורכישות של חברות ((Mergers & Acquisitions. המשרד מייצג רוכשים, מוכרים וחברות בעסקאות רכישה ומיזוג מורכבות, הן ישראליות והן בינלאומיות, בין אם מדובר ברכישה או מכירה של מניות, בין אם מדובר ברכישה או מכירה של פעילות.

  השותפים במשרד תורמים מניסיונם העשיר ומביאים לשולחן ידע רב, חלקו מתחום בנקאות ההשקעות. הם מסייעים ללקוח להבין טוב יותר גם את ההיבטים הפיננסיים בעסקה, ועל-ידי כך לקבל החלטות מושכלות וטובות יותר.

  בשנים הארונות טיפל המשרד בכמה עסקאות מיזוג מורכבות וגדולות, בהיקפים כספיים משמעותיים.

  המשרד מספק ללקוחותיו חבילת שירותים כוללת, המקיפה את כל היבטי העסקה: ניהול משא ומתן; ניסוח ההסכמים הרלוונטיים; ביצוע בדיקות נאותות; השגת היתרים ורישיונות מהרשויות הרלוונטיות לשם השלמת העסקה (כגון מרשות התחרות); הגשת הדיווחים הרלוונטיים לרשויות ממשלתיות ועוד.