תאגידים וניירות ערך

 

 • ליווי וייעוץ לחברות מכל הסוגים, כולל חברות ציבוריות, בכל ההיבטים התאגידיים ושל שוק ההון (באנגלית או בעברית, לפי הצורך), לרבות:
  • הקמת חברות ושותפויות.
  • מזכירות חברה.
  • ייעוץ בקשר לביצוע הדיווחים הנדרשים לבורסה, רשות ניירות ערך ורשם החברות.
  • ליווי וייעוץ לדירקטוריון ולוועדות הדירקטוריון בכל הקשור לממשל תאגידי, כולל תכניות אכיפה פנימיות, שאלון ממשל תאגידי ודו"ח ברנע.
  • ייעוץ בקשר לסביבה הרגולטורית בה פועל התאגיד.
  • הסכמי מכר ורכישת מניות ונכסים.
  • הסכמי מיזוג חברות.
  • סיוע בהכנת תשקיפים.
  • סיוע  בהנפקות הון וחוב (הן בישראל והן בחו"ל).
  • הסכמי מימון.
  • חוות דעת משפטיות.
  • פירוק חברות.
 • שירותי נאמנות (נאמנויות ישראליות / זרות).