ליטיגציה מסחרית ותאגידית

 

  • ייצוג והופעה בבתי משפט בתביעות שונות בהקשרים אזרחיים, מסחריים ותאגידיים, לרבות תביעות כספיות, תביעות לצווי מניעה ועוד.
  • סכסוכים בין בעלי-מניות.
  • סכסוכים בקשר לנדל"ן.
  • ייצוג נושים ובעלי מניות במסגרת הליכי חדלות פירעון: פירוק חברות, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, הסדרי נושים.
  • תביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות.